Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva zájemcům

Vážení zájemci – fandové a příznivci historie.

Jak jste se již dočetli na těchto stránkách, uvažuji o založení Klubu vojenské historie Úročnice (KVH). Mělo by se jednat o:

KVH je nevládní nezisková kulturní nepolitická a samosprávná dobrovolná organizace sdružující členy, kteří se na základě své zájmové činnosti spolupodílejí na ochraně a uchování památek z oblasti vojenské historie týkající se především fungování vojenského cvičiště v prostoru Benešovska za 2. světové války a přispívají tak k uchování materiálních a duchovních hodnot z této oblasti historie.“

K tomu je však potřebné dát dohromady několik fandů vojenské historie se zaměřením především v souladu s předcházejícím odstavcem. Ale tato skupina fandů si musí být vědoma toho, že kromě klasického členství v klubu a pasivní účasti na pořádaných akcích se bude jednat především o aktivní účast na členství, tj. na povinnost se zúčastnit vykonávání několika funkcí souvisejících s vlastní organizací KVH a na zabezpečení organizace domluvených akcí.

Protože tento KVH musí být v souladu s platnou legislativou plně hodnotnou společenskou organizací, pak je povinná jeho registrace na Ministerstvu vnitra ČR, ustanovení výboru a kontrolní komise (revizora), schválení stanov, vedení účetnictví, zpracování plánu činnosti, organizování členských schůzí, atd. Vedle toho bude plnění řady povinností jednotlivými členy, které s činností klubu budou přímo souviset (tj. především s organizováním různých akcí).

Hledám proto pár dobrovolníků/fandů, kteří by se aktivně zapojili do úvodního ustanovení  a následného řízení takovéto organizace. Nejedná se tedy pouze o účast člena na pořádaných akcí klubem (například různé výstavy, přednášky, setkání, návštěvy historických míst obdobného charakteru, dobové „boje“, putování po bunkrech atd.), ale o aktivní dobrovolnou činnost.

Zájemci něchť se mi přihlásí na můj mail velisekc@seznam.cz nejpozději do 15. října 2010. Do mailu mi napište své jméno a příjmení a obec, kde bydlíte (či zda pocházíte z Úročnice). Dle přihlášených zájemců bych pak svolal do Úročnice úvodní setkání, kde bychom o všem dále podiskutovali.

V jiném článku na tomto webu dávám k dispozici k předběžnému seznámení návrh případných stanov KVH Úročnice.

Kdo ještě neví, může se podívat na webovské stránky www.urocnice.eu, kde je publikována již řada článků, které se týkají právě historie ve vztahu k onomu vojenskému cvičišti z  období 2. světové války.

                                                                       Ing. Čestmír VELÍŠEK

                                                            nyní sice Praha, pravidelně však Úročnice

 

Dne 7. září 2010

 

VYHODNOCENÍ VÝZVY:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE V POŽADOVANÉM TERMÍNU A ANI NÁSLEDNĚ ŽÁDNÝ ZÁJEMCE (KROMĚ JEDNOHO ZÁJEMCE Z BENEŠOVA) NEPŘIHLÁSIL, TUTO SVOU AKTIVITU V SOUČASNÉ DOBĚ ZCELA ZASTAVUJI !!!!!!! 

TYTO WEBOVSKÉ STRÁNKY BUDOU PROZATÍM ZACHOVÁNY PRO PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ.

22.10. 2014